Plastenici

Za plastenike koristimo folije izrelaske kompanije “Politiv”. Kvalitetna Politiv folija doprinose stvaranju kontrolisanog unutrašnjeg okruženja, ima bitan uticaj na svetlost, temperaturu, relativnu vlagu i fizičku zaštitu useva. Garanacija na folije je 3 godine. Ugrađuju se dve folije, spoljašnja folija je debljine 180 mikrona, a unutrašnja 60 mikrona i antikapajuća je. U plastenike se može ugraditi sistem za navodnjavanje, kap po kap, kao i sistem za orošavanje biljaka.